Voeding

Voeding is een essentieel onderdeel binnen het behandelplan van Healthynez. Voor velen is dit ook tegelijkertijd het meest lastige onderdeel binnen de therapie.
Door onze “gewoonten” vergt dit vaak een ommezwaai in denken en handelen betreffende met wat en hoe wij ons als mens moeten voeden.
Voeding is essentieel gezien het ontstaan van ziektebeelden vaak hand in hand gaat met verstoringen in het maag-darmkanaal.
Alles wat wij als mens tot ons nemen, passeert dit kanaal en moet getransformeerd worden alvorens ons lichaam het op kan nemen in de cel.
Deze transformatie kan door verstoringen in de biochemie van het maag-darmkanaal volledig fout lopen.

Het vermoeden bestaat dan ook dat meer dan 45% van de Europese bevolking overgevoelig reageert op bepaalde voedingsmiddelen die men eet.
De effecten hiervan zijn niet direct levensbedreigend, maar de symptomen kunnen een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven.

Door middel van intolerantie diagnostiek zijn we goed in staat om in kaart te brengen op welke voeding het lichaam allergisch of intolerant reageert. Hiervoor hanteert Healthynez een concept middels een stappenplan.

Stap 1: Pre-Screening Plus

De 7 meest voorkomende voedingsallergenen worden getest op IgG en IgG4 reacties, daarnaast wordt de totale waarde van de IgE bepaald. IgE geeft aan of er eventueel sprake is van een allergie. De IgG bepaling geeft aan of er sprake is van een intolerantie. Deze splitsing is van groot belang in het voedingsplan.

Stap 2: Vervolgonderzoek aan de hand van de reacties

De pre-screening wordt opgedeeld in klassen. Indien er sprake is van een klasse 0 geeft dit aan dat er geen voeding intolerantie bestaat. Bij een klasse 1-2 bestaat er een intolerantie maar is nog niet voldoende duidelijk welk allergeen hiervan de veroorzaker is. Bij een klasse 3-5 bestaat er een overduidelijke intolerantie waarbij het van belang is om vervolgonderzoek te doen naar meer voedingsmiddelen binnen de klasse. Hiervoor zijn diverse testen beschikbaar waaruit samen met de patiënt zorgvuldig wordt gekozen.

Stap 3: Opstellen voedingsplan

Aan de hand van de diverse uitslagen wordt een individueel voeding plan opgesteld. De intolerantie diagnostiek en de ontlastingsonderzoeken zijn hierbinnen bepalend. Uiteraard wordt er rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren. Indien er veel intoleranties worden vastgesteld, waardoor er veel voedingsmiddelen moeten worden vermeden is het van groot belang dat een specifiek plan wordt geschreven waarbij er geen tekorten mogen ontstaan. In dat geval wordt het voeding plan opgesteld door natuur diëtiste Mireille Wijchers van VoedGoed.

© Copyright - HEALTHYNEZ CONSULTANCY B.V. | Webdesign by PageBoss