Lyme disease

Omtrent de ziekte van Lyme is de laatste jaren veel geschreven. Veel van deze informatie kunt u op het internet, via social mediakanalen, boeken en blogs vinden.

Deze informatiestroom is belangrijk, zeker gezien de onwetendheid, starheid en het onbegrip waar veel patiënten met deze aandoening tegen aanlopen in de reguliere zorg.

Er zijn vele meningen omtrent het ontstaan, de diagnostiek, de symptomen en met name over het behandelen van deze bacteriële infectie. Gezien er al veel informatie voorhanden is vinden wij het belangrijk om niet nog een visie naast de al bestaande te zetten maar eerder onze ervaring te delen omtrent behandeling en therapieverloop.

De ziekte van Lyme die veroorzaakt wordt door een bacteriële infectie middels een drager veroorzaakt een multisysteem infectieziekte. Dit betekend dat er naast de bacteriële besmetting veelal meerdere ziekteverwekkers worden overgedragen of worden gereactiveerd. Deze re-activatie ontstaat door onderdrukking van het immuunsysteem waar de Borrelia bacterie een meester in is.

De bacterie is hiertoe in staat gezien de enorme bewegingssnelheid en het vermogen om zich aan te passen van vorm. Hiermee is de bacterie haast ongrijpbaar voor ons immuunsysteem.

Door de onderdrukking oftewel suppressie van het immuunsysteem worden eerder doorgemaakte infecties weer actief die een immens scala aan klachten kunnen veroorzaken.

Het grootste probleem voor ons lichaam is de grote hoeveelheid aan toxinen (afvalstoffen) die wordt geproduceerd door deze pathogenen. De organen die onze lichaam moeten reinigen komen onder druk te staan, en kunnen als de juiste diagnose niet wordt gesteld, deze afvalstoffen niet meer verwerken.

Het niet verwerken van deze afvalstoffen veroorzaakt schade aan het lichaam en het ontstaan van steeds meer symptomen.

Belangrijk om te beseffen is, dat het immuunsysteem, reeds in een eerder stadium heeft gefaald. Ons lichaam is immers, indien de biochemische processen optimaal verlopen, goed in staat om zich te verweren tegen ziekteverwekkers. Het Duitse spreekwoord “Nur ein Kranker Mensch wird Krank” (alleen zieke mensen worden ziek) gaat hier zeker op.

Veelal is er dus een onderliggende oorzaak die opgelost dient te worden alvorens deze infectie zal verdwijnen. Deze oorzaken zijn zeer divers maar denk in dit geval aan psychische stress, ontstekingen in het maagdarmstelsel, trauma’s door ongevallen, vaccinatieschade, allergie en/of intoleranties die slijmvliesschade veroorzaakt hebben, enz.

Het behandelplan is dan ook veel omvattend. De infectie en de gevolgen hiervan zijn niet alleen op te lossen door het gebruik van antibiotica of vele supplementen. Een individueel behandelplan gebaseerd op onderzoek en een zo breed mogelijk pallet aan therapie is noodzakelijk om de chaos die in het lichaam is ontstaan weer, voor zover mogelijk, te herstellen.

© Copyright - HEALTHYNEZ CONSULTANCY B.V. | Webdesign by PageBoss