Bloedonderzoek

Om een optimaal behandelplan op te stellen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de samenstelling van uw bloed. Daarom raden wij in onze diagnostiek vaak een onderzoek aan. Binnen onze praktijk hebben wij hierin diverse mogelijkheden. Soms wordt u doorverwezen naar uw huisarts of specialist om specifieke bloedwaarden te verkrijgen of maken wij gebruik van de reflotron. Dit unieke mini-laboratorium is in staat om waarden tijdens uw consult al te bepalen.

Vaak is het noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de intra-cellulaire stofwisseling. In dit geval wordt er een SKB test aangevraagd via het laboratorium.

Bloedonderzoek

Onderzoeken

Groot bloedbeeld, Na, K, Ca, MG,Cl, Fe,Cu, PO4, Zn, FE/Cu quotient, Glukose, HbA1C, Harnsaure, Harnstoff, Kreatinin, Bilirubin gez, direct, indirect, GOT, GPT, Y-GT, GLDH, CHE, Alk Phosphatase, CK-totaal, LDH, CK-MB, HBDH, a-Amylase, Lipase, Saure Phosphatase, Totaaleiwit, Albumin, IgA, IgE, IgG, IgM, Gez. Cholesterol, Triglyceride, HDL Chol, LDL-Chol, T3 , T4 g TSH, Antistreptolysin titer, Reumafactor, CRP

Groot bloedbeeld, Na, K, Ca, MG,Cl, Fe,Cu, PO4, Zn, FE/Cu quotient, Glukose, HbA1C, Harnsaure, Harnstoff, Kreatine, Bilirubin gez, direct, indirect, GOT, GPT, Y-GT, GLDH, CHE, Alk Phosphatase, CK-totaal, LDH, CK-MB, HBDH, a-Amylase, Lipase, Saure Phosphatase, Geamelijk eiwit, Albumin, IgA, IgE, IgG, IgM, Totaal Cholesterol, Triglyceride, HDL Chol, LDL-Chol, T3, T4 , TSH, Antistreptolysin titer, Reumafactor, CRP, Prostaat Phosphatase

Groot bloedbeeld, Na, K, Ca, MG,Cl, Fe,Cu, PO4, Zn, FE/Cu quotient, Glukose, HbA1C, Harnsaure, Harnstoff, Kreatine, Bilirubini totaal, direct, indirect, GOT, GPT, Y-GT, GLDH, CHE, Alk Phosphatase, CK-totaal, LDH, CK-MB, HBDH, a-Amylase, Lipase, Saure Phosphatase, Totaal eiwit, Albumine, IgA, IgE, IgG, IgM, Totaal Cholesterol, Triglyceride, HDL Chol, LDL-Chol, T3 T4 , TSH, Antistreptolysin titer, Reumafactor, CRP, Estradiol, Progesteron, LH, FSH, Prolaktine, Estradiol/Progesteron Quotient, DHEA-S, Testosteron

Groot bloedbeeld, Na, K, Ca, MG,Cl, Fe,Cu, PO4, Zn, FE/Cu quotient, Glukose, HbA1C, Harnsaure, Harnstoff, Kreatine, Bilirubin Totaal, direct, indirect, GOT, GPT, Y-GT, GLDH, CHE, Alk Phosphatase, CK-totaal, LDH, CK-MB, HBDH, a-Amylase, Lipase, Saure Phosphatase, Totaal eiwit, Albumin, IgA, IgE, IgG, IgM, Totaal Cholesterol, Triglyceride, HDL Chol, LDL-Chol, T3 T4 , TSH, Antistreptolysin titer, Reumafactor, CRP, Estradiol, Progesteron, LH, FSH, Prolaktine, Estradiol/Progesteron Quotient, DHEA-S, Testosteron, Prostaat Phosphatase.

Groot bloedbeeld, Na, k ,Ca, Fe, Glukose, Harnsaure, Harnstoff, Kreatine, Bilirubine totaal, direkt, indirekt, GOT, GPT, Y-GT, Alk, Phosphatase, CK-totaal, LDH, a-Amylase, Lipase, Totaal eiwit, Totaal Cholesterol, Triglyceride.

Groot bloedbeeld, Fe, Cu, ZN, Fe/Cu Qoutient, Kreatinine, Bilirubin ges. GOT, GPT, Y-GT, Alk,Phosphatase, CK-totaal, CK-MB, a-Amylase, Lipase, Saure Phosphate, IgA, IgE, IgG, IgM, Antistreptolysin titer, Rheumafaktor, CRP

Groot Bloedbeeld, Mg, PO4, T3, T4 g, fT4, fT3, TSH , IgM, IgG, GOT, GO, GPT, Y-GT, Alk Phosphatase, TPO-AK, TRAK

Groot Bloedbeeld, Retikulozyten, Fibrinogeen, Fe, Cu, Mg, Fe/Cu Quotient, Fe, Cu, Mg, Fe/Cu Quotient, Lipoprotein a, Homocystein, CK-totaal, CK-MB, Cholesterol totaal, Triglyceride, HDL-Chol, LDL Chol, Chlamydia pneumonae IgG-AK, Chlamydia trachomatis IgG-AK, CRP Ultrasensitiv

Groot Bloedbeeld, Na, K, Ca, Fe, Glukose, Harnsaure, Harnstoff, Kreatinin, Bilirubine totaal, GOT, GPT, Y-GT, Alk, Phosphatase, CK-totaal, Cholesterol, Triglyceride, HDL-Chol, LDL-Chol, a-Amylase, Lipase, LDH, TSH , Totaal eiweit, CRP

Groot bloedbeeld, Na, K, Ca, MG, Fe,Cu, PO4, Zn, FE/Cu quotient, Glukose, HbA1C, Harnsaure, Harnstoff, Kreatine, Bilirubin totaal, GOT, GPT, Y-GT, Alk Phosphatase, CK-totaal, LDH, a-Amylase, Lipase, Totaal eiwit, IgE, IgG, IgM, Totaal. Cholesterol, Triglyceride, T3 , T4 , TSH, fT3, fT4, Estradiol, Progesteron, LH, FSH, Estradiol/Progesteron Quotient, DHEA-S, Testosteron, Insuline, Totaal Testosteron.

Alanin ( Alpha-Beta ), alpha-Aminobuttersaure, Argininosuccinat, Asparaginsaure, Arginin, Asparagin, Carnosin, Citrullin, Cystin, Cystein, Gaba,( Y-Aminobuttersaure ), Glutamin, Glutaminsaure, Glycin, Histidin, Hydoxyprolin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methion, Ornithin, Phenylalanin, Phosphoethanolamin, Prolin, Sarkosin, Serin, Taurin, Tryptophan, Tyrosin, Valin

Borrelia onderzoeken

Borrelia onderzoeken

Onderzoeken

IgG/IgM Antibodies Borrelia, Bartonella,
Babesia, Ehrlichia, Coxsackie, EBV,
Parvovirus, Mycoplasma, Rickettsia

IgG/IgM Antibodies Borrelia

Onderzoek autoimmuniteit

Onderzoeken vervolg

Haarmineralen Analyse

Om een optimaal behandelplan op te stellen is het belangrijk om inzicht te krijgen of het lichaam belast is met zware metalen. Daarom raden wij in onze diagnostiek vaak een haar mineralen analyse aan. Deze analyse is net zoiets als een bloedonderzoek maar dan specifiek gericht op het bepalen van de minerale stofwisseling.

Deze test geeft informatie over mogelijke lichamelijke tekorten aan mineralen en sporenelementen en eventuele belastingen met zware metalen over een langere periode (drie maanden). Klinische klachten als C(hronisch) V(ermoeidheids) S(yndroom), ADHD, ADD, allergieën, haaruitval, huidaandoeningen, reumatische aandoeningen, reeds langer bestaande vage klachten en therapieresistentie kunnen met de haaranalyse verklaard worden. Ze kan gebruikt worden als preventief onderzoek, voor het beoordelen van een lopende behandeling en voor het bepalen van een vervolgtherapie. De mineraalanalyse van haar is een betrouwbare en nauwkeurige diagnostische meting.

Haarmineralen Analyse

Onderzoek

Het Hormoonsysteem

Het hormoonstelsel (endocriene systeem) bestaat uit klieren en organen die hormonen maken. Het bloed verspreidt de hormonen naar bepaalde delen van het lichaam. Daar voeren ze hun functie uit. Klieren en cellen van het hormoonstelsel zitten verspreid door het lichaam.

Het hormoonstelsel is een ingewikkeld systeem waar veel organen bij betrokken zijn. Voorbeelden van endocriene klieren zijn de hypofyse, de schildklier, de bijschildklieren, de thymus, de alvleesklier, de bijnieren, de paraganglia, de eierstokken en de testikels (zaadballen).

Het hormoonstelsel regelt allerlei lichaamsfuncties. Bijvoorbeeld temperatuur, bewustzijn, ademhaling, bloeddruk, hartslag, spijsvertering, slapen en voortplanting.

Daarnaast regelt het hormoonstelsel reacties op lichamelijke en psychische stress. Ook zorgt het voor de huishouding van water, suikers en zouten als natrium, kalium en calcium.

Daarnaast heeft het hormoonstelsel een belangrijke functie bij de groei van iemand, de ontwikkeling van allerlei organen en de seksuele ontwikkeling.
Kortom: het hormoonstelsel zorgt ervoor dat de mensheid als geheel in stand blijft en dat mensen zelf ‘in balans’ blijven.

Het hormoonstelsel gebruikt voor bovengenoemde functies chemische stoffen die bekend staan als hormonen. Deze worden afgescheiden door de endocriene klieren. Elk hormoon heeft zijn eigen specifieke werking op verschillende organen. Hormonen kunnen een activerend effect hebben op bepaalde organen en functies of juist een remmend effect. Zo zorgen ze ervoor dat het evenwicht bewaard blijft.

Het Hormoonsysteem

Onderzoeken

ADRENALE STRESSINDEX (Saliva)

Bij deze test wordt onderzocht of de volgende symptomen veroorzaakt worden door een verminderde conditie van de bijnieren: Vermoeidheid, uitputting, minder weerstand, sterke stemmingswisselingen, huidproblemen, osteoporose, versnelde verouderingsprocessen: achteruitgang van de verstandelijke functies (waaronder het geheugen en het concentratievermogen), het reactievermogen en de algehele lichamelijke conditie. Om dit te onderzoeken worden de hormonen cortisol en DHEA gemeten in speeksel.

Cortisol en DHEA worden beide door de bijnierschors geproduceerd. Cortisol heeft uitgebreide effecten op verschillende organen in het lichaam: het werkt ontstekingsremmend, het houdt het bloedsuikergehalte, de bloeddruk en de spierkracht op peil en helpt de zout- en vochtbalans in evenwicht te houden.

Bij stress is de cortisolproductie verhoogd. Omdat voor DHEA gedeeltelijk dezelfde basisbestanddelen worden gebruikt, is de DHEA-productie verlaagd. Bij langdurige stress kan het voorkomen dat de bijnieren de hoge cortisolproductie niet langer kunnen volhouden, waardoor deze afneemt. Veranderingen in de concentratie cortisol geven de reactie op stress aan. Het hormoon DHEA heeft onder andere invloed op de gemoedstoestand, het afweersysteem, het seksuele functioneren, de lichaamskracht en de verstandelijke functies.

Veranderingen in de concentratie DHEA geven de mate van gewenning aan stress aan. Als de eerder genoemde symptomen verklaard kunnen worden door de gemeten concentraties cortisol en DHEA in speeksel, dan kan een passende therapie worden ingezet, waardoor de klachten afnemen en de kwaliteit van leven verbetert.

Bij deze test wordt onderzocht of de volgende symptomen veroorzaakt worden door een verminderde conditie van de bijnier: Vermoeidheid, uitputting en eventueel ook klachten als hypoglycemie, bloeddrukproblemen, spierslapte, lage lichaamstemperatuur en een verstoorde vochtbalans.

Om dit te onderzoeken wordt het hormoon cortisol op bepaalde tijden op een dag gemeten in speeksel.
Cortisol wordt door de bijnierschors geproduceerd. Het heeft uitgebreide effecten op verschillende organen in het lichaam: het werkt ontstekingsremmend, het houdt het bloedsuikergehalte, de bloeddruk en de spierkracht op peil en helpt de zout- en vochtbalans in evenwicht te houden.

Bij stress is de cortisolproductie verhoogd.
Bij langdurige stress kan het voorkomen dat de bijnier deze hoge productie niet langer kan volhouden, waardoor de cortisolproductie afneemt. Veranderingen in de gemeten hoeveelheid cortisol geven hiermee de reactie van het lichaam op stress aan.

Met deze test kunnen chronische en/of onverklaarbare pijn, vruchtbaarheids- en libidoproblemen, vermoeidheids- en concentratieproblemen en krachtverlies bij de man verklaard worden. Daartoe worden de hormonen oestradiol, testosteron en DHEA gemeten in speeksel. Een verstoorde balans tussen deze hormonen kan de oorzaak zijn van de genoemde symptomen.

Van oestrogenen, waarvan oestradiol de belangrijkste is, is aangetoond dat ze een regulerende functie hebben in het centrale zenuwstelsel, het cardiovasculaire systeem en het botmetabolisme. Uit onderzoek is gebleken dat oestradiol mogelijk een beschermend effect heeft op sperma. Bovendien blijkt het een rol te spelen bij de pijnperceptie.

Testosteron is het hormoon dat de mannelijke geslachtskenmerken en de voortplantingsfunctie reguleert. Het heeft invloed op de hoeveelheid spiermassa en spierkracht en het seksuele functioneren. Het hormoon DHEA heeft onder andere invloed op de gemoedstoestand, het immuunsysteem, het seksuele functioneren, spierkracht, de verstandelijke functies, zoals de concentratie en het geheugen.

Naar aanleiding van de gemeten concentraties oestradiol, testosteron en DHEA kan de juiste therapie worden ingezet waardoor de klachten afnemen en de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Met deze test kunnen duizeligheid, slapte, krachtsverlies, vermoeidheid, prikkelbare darmsyndroom, vruchtbaarheidsproblemen, PMS-klachten en overgangsproblemen bij de vrouw verklaard worden.
Daartoe worden de hormonen oestradiol, progesteron, testosteron en DHEA gemeten in speeksel. Een verstoorde balans tussen deze hormonen kan de oorzaak zijn van de genoemde symptomen.

Oestrogene hormonen, waarvan oestradiol de belangrijkste is, reguleren onder andere de groei en ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken, ze hebben veel invloed op de menstruele cyclus, het centrale zenuwstelsel, het cardiovasculaire systeem, het botmetabolisme en ook op de kwaliteit van de spierkracht bij de vrouw.
Progesteron bereidt het baarmoederslijmvlies voor op de innesteling van een bevruchte eicel en maakt de borstklieren gereed voor melksecretie. Tijdens de tweede helft van de menstruele cyclus is de progesteronproductie het hoogst. Tijdens deze fase gaat de lege follikel behalve progesteron ook oestrogeen produceren. Er kunnen rond deze tijd symptomen optreden van het premenstrueel syndroom (PMS), zoals gevoelige borsten, een opgeblazen gevoel, slaperigheid, neerslachtigheid en prikkelbaarheid. Geslachtshormonen, met name oestradiol en progesteron, blijken een rol te spelen bij de pijnperceptie.

De concentraties vrij en totaal testosteron zijn verhoogd in vrouwen met het metabool syndroom. Het heeft invloed op de hoeveelheid spiermassa en spierkracht. Het hormoon DHEA heeft onder andere invloed op de gemoedstoestand, het immuunsysteem, het seksuele functioneren, spierkracht, de verstandelijke functies, zoals de concentratie en het geheugen.
Naar aanleiding van de gemeten concentraties oestradiol, progesteron, testosteron en DHEA kan de juiste therapie worden ingezet waardoor de klachten afnemen en de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Immunologie

Immunologie is de biologische wetenschap die onderzoek doet naar het immuunsysteem: de afweermechanismen die in organismen voorkomen tegen binnen gedrongen organismen en lichaamsvreemde cellen/stoffen.

Door veel verschillende oorzaken kan het immuunsysteem verstoord raken wat zijn onmiskenbare effect heeft op het algeheel welbevinden van de mens.

Door het in kaart brengen van het immuunsysteem middels onderzoek kunnen we veelal achterhalen in welke richting de oplossing moet worden gezocht.

Immunologie

Onderzoeken

Infectiologie

Een infectieziekte is een ziekte bij dier of mens die de gastheer nadeel berokkent en wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een of meer microbiële agentia (micro-organismen), zoals een bacterie, een virus, een schimmel, of een afwijkend eiwit, een zogenaamd prion. Het overdragen van infectieziekten kan langs verschillende wegen gebeuren, zoals contact met besmet voedsel, of dranken, de inademing van besmette lucht, door vectoren zoals insecten, maar ook direct door contact met besmette personen. Lang niet alle infectieziekten zijn overdraagbaar van mens (of dier) op mens, dit geldt alleen voor de besmettelijke ziekten. Besmettelijke ziekten (of overdraagbare ziekten) verspreiden zich door direct contact met een individu, contact met lichaamsvloeistoffen van geïnfecteerde individuen, of met voorwerpen die besmet zijn door een geïnfecteerd individu. Infectieziekten kunnen worden onderverdeeld naar de weg waarlangs ze worden overgebracht (bijvoorbeeld geslachtsziekten) of naar het orgaansysteem waar ze betrekking op hebben (bijvoorbeeld luchtweginfecties). Infectieziekten bij de mens die (mede) door besmette dieren worden overgedragen worden zoönose genoemd.

De term infectiviteit beschrijft het vermogen van een micro-organisme binnen te dringen in een gastheer, te overleven en zich te vermenigvuldigen, terwijl de besmettelijkheid van een ziekte het gemak waarmee de ziekte kan worden overgedragen aan andere gastheren betreft. Maar een micro-organisme kan zich ook vestigen (koloniseren) in een gastheer, zonder ziekte te veroorzaken. De gastheer kan daardoor drager worden van een micro-organisme.

Infectiologie

Onderzoeken

Microbioom

Gezondheidsklachten waar tot nu toe niemand een oorzaak voor weet te vinden kunnen oorspronkelijk vanuit het darm milieu zijn ontstaan.

Ook al lijkt een verband tussen het functioneren van de darmen en de klacht naar uw idee heel vergezocht zijn dan kan toch een darmprobleem de oorzaak zijn.

De darmen verteren ons eten en zorgen ervoor dat er voldoende bouwstoffen zijn voor het lichaam om alle processen te kunnen laten functioneren. Als er in de darmen iets niet goed gaat kan dit dus grote gevolgen hebben voor andere delen van het lichaam.

Door middel van ontlastingsonderzoek verkrijgen wij inzicht in de conditie van de darmen. De uitslag van het onderzoek vormt het vertrekpunt naar een verbeterde gezondheid.

Microbioom

Onderzoeken

Neurotransmitters

De neuronen (zenuwcellen) in ons lichaam kunnen met elkaar communiceren met behulp van neurotransmitters: chemische substanties welke een boodschap over kunnen dragen van neuron tot neuron. De neurotransmitter bevat deze boodschap en op deze manier is het lichaam in staat complexe functies uit te oefenen.

Het menselijk lichaam kent diverse complexe functies. Om deze functies uit te kunnen oefenen is het van belang dat het gehele lichaam met elkaar in verbinding staat en dat de diverse lichaamsdelen met elkaar kunnen communiceren. Het menselijk lichaam maakt hiervoor gebruikt van zogenaamde neurotransmitters, welke gebruikt worden voor de signaaloverdracht tussen zenuwcellen.

Neurotransmitters

Verschillende onderzoeken

Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine, Glutamaat, GABA, Cortisol, DHEA

Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine, Cortisol, DHEA

Serotonine, Cortisol

Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine

Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine, Glutamaat, GABA,

Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine, GABA, Glutamaat, Cortisol, DHEA, Oestradiol, Progesteron, Testosteron

Serotonine, Trypthofaan, Kynurenine, Trypthofaan/Kynurenine Ratio

Serotonine, Dopamine, Noradrenaline, Adrenaline, s-Hies, Dopac, VMS

Nor/Adrenalin, Dopamine

Dopamine Metabolisme

Serotonine Stofwisseling

Nachtelijke Melatonine Stofwisseling

Cortisol, DHEA, Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine, GABA, Glutamaat, Histamine

Cortisol, DHEA, Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine, GABA, Glutamaat, Histamine, Leptine, nBz, Insuline, CRP, Adiponectine

Cortisol, Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine, GABA, Glutamaat

Cortisol, Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine, GABA, Glutamaat, Gliadomorphine, Casomorphine, Vit B6, Magnesium, Zink, Kryptopyrrol

Cortisol, DHEA, Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine, GABA, Glutamaat

Cortisol, DHEA, Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine, GABA, Taurine, Glycine

Cortisol, DHEA, Nor/Adrenaline, Dopamine, Serotonine, GABA, Glutamaat, Glycine

Cortisol, Melatonine, Serotonine, GABA, Glutamaat, Glycine

Urineonderzoek

Om een optimale diagnose te verkrijgen en/of behandelplan op te stellen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de samenstelling van uw urine. Urineonderzoek kan ons waardevolle informatie geven over bepaalde aandoeningen. Binnen onze praktijk hebben wij de mogelijkheid om urine waarden te bepalen tijdens het consult door middel van de Urinelyzer.

Soms is het noodzakelijk om het monster door te sturen naar het laboratorium om specifieke aandoeningen te bepalen.

Urineonderzoek

Onderzoek

Vaginaalonderzoek

Om een optimaal behandelplan op te stellen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de samenstelling van uw vaginale flora. Daarom raden wij in onze diagnostiek vaak een vaginale flora test aan.

Vaginaalonderzoek

Onderzoek

Voedingsonderzoek

Om een optimaal voedingsplan voor u op te stellen is het belangrijk om onderzoek te doen naar allergieen of intolerantie’s. Daarom raden wij in onze diagnostiek altijd een laboratorium test aan. Deze test geeft ons waardevolle informatie om een individueel plan voor u te maken.

Voedingsonderzoek

© Copyright - HEALTHYNEZ CONSULTANCY B.V. | Webdesign by PageBoss