DISCLAIMER

Op het gebruik van onze website ( www.healthynez.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Healthynez BV streeft ernaar op deze website altijd je juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Healthynez BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Healthynez BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via de e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Healthynez BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Healthynez BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mail (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Healthynez BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan in uitzonderlijke gevallen hyperlinks bevatten naar websites van derden.

Healthynez BV heeft geen invloed op websites van derden en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid daarvan.

Healthynez BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeid uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Healthynez BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Healthynez BV daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.