1. Donkerveldmicroscopie

Donkerveldmicroscopie

Donkerveldmicroscopie

Donkerveldmicroscopie: is een vorm van microscopie waarbij het preparaat zodanig wordt belicht dat er geen ander licht dan van het preparaat zelf in het beeldveld kan komen. Men ziet het preparaat dus tegen een zwarte achtergrond. Op deze manier is het in principe mogelijk om partikeltjes te zien die kleiner zijn (ten opzichte van de golflengte van het gebruikte licht) dan theoretisch mogelijk is met gewone belichting. Op dezelfde manier als waarop men ’s nachts een ster kan zien (die zelfs met behulp van telescopen niet groter is dan een enkel punt) terwijl eenzelfde puntje – maar dan donker – in de daghemel niet te zien zou zijn geweest, is het mogelijk losse details in het preparaat waar te nemen die met gewone belichting niet te zien zouden zijn geweest.

2. Laboratorium onderzoek

Laboratorium onderzoek

3. Levend bloed analyse

Levend bloed analyse

Levend bloed analyse

De Levend Bloed Analyse (LBA) is een diagnostische onderzoeksmethode waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van verschillende elementen van het bloed. Er wordt gekeken naar de vorm en de activiteit van de bloedcellen. Levend Bloed Analyse vormt een interessante aanvulling op de klassieke bloedanalyse. De activiteit van de witte bloedcellen, de vorm van de rode bloedcellen, de aanwezigheid van andere partikels, eiwitstoringen en vrije radicaalactiviteit kunnen waargenomen worden. De afwijkingen in de vorm van bijvoorbeeld de witte bloedcellen of in de levendigheid van de cellen kunnen een aanwijzing geven naar de oorzaak van de klacht. Het is mogelijk om de verschillende bloedbestanddelen duidelijk van elkaar te onderscheiden zoals de rode en de witte bloedcellen, fibrinedraden en afvalstoffen. Het is een hele andere kijk op het bloed met veelal verassende uitkomsten. Wat een standaard bloedonderzoek niet laat zien, kan wel aan het licht komen bij een Levend Bloed Analyse. Door middel van één klein prikje en een druppel bloed kan het bloed worden geanalyseerd. LBA is een methode om vooral de kwaliteit van het bloed in levende toestand te bestuderen. Het is verbazingwekkend hoeveel verstoringen er te zien zijn. Deze verstoringen kunnen leiden tot allerlei klachten (bijv. vermoeidheid, darmproblemen). Doordat deze klachten bij een normaal (regulier) bloedonderzoek weinig of geen (kwantitatieve) afwijkingen vertonen, kan er aan de klachten niets gedaan worden. De Levend Bloed Analyse geeft goede informatie die nuttig is bij het opstellen van een behandelplan.

4. Test Expert Plus

Test Expert Plus

Test Expert Plus

De Test Expert Plus biedt snel en effectief gedetailleerde informatie omtrent oorzaken van een ziekte of aandoening. Op basis van de check medical sport, die aanwijzingen geeft welk orgaan of orgaansysteem niet optimaal functioneert, wordt met de Test Expert Plus verder onderzocht wat de oorzaak hiervan is.

Deze compacte machine werkt volgens de vega-test methode en is gebaseerd op de Electro-accupunctuur volgens dr. Voll. Deze methode bepaalt op basis van bio-impedantiemeting de onderlinge samenhang tussen de organen en de invloed van virussen, bacteriën of toxinen op ons lichaam.

5. Check Medical Sport

De Check Medical Sport start waar de klassieke geneeskunde stopt.

Check Medical Sport (V-Check)

De Check Medical Sport start waar de klassieke geneeskunde stopt. Dit unieke, diagnostische apparaat werkt holistisch. Met behulp van 6 electroden die aan het lichaam zijn bevestigd registreert het de elektrische parameters van de patiënt van top tot teen. Deze procedure is volledig automatisch en duurt slechts acht minuten. Als de resultaten afwijken van de norm geeft dit een indicatie voor een bepaalde disbalans in het lichaam. Deze disbalans wordt met de test expert plus en/of laboratoriumdiagnostiek verder verfijnt

De Check Medical Sport kan afwijkingen herkennen op basis van vele jaren onderzoek in de segment-elektrografie. Wetenschappelijk onderzoeken aan de universiteit van Heidelberg en op de longafdeling van het staatsziekenhuis Würrtemberg / Hollenzollern liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van deze apparatuur.

.

6. VNS-Analyse

VNS-Analyse

VNS-Analyse

De analyse van het vegetatieve zenuwstelsel is een diagnostische methode om ziektebeelden in vroegtijdig stadium op te sporen, zelfs ook wanneer andere onderzoekmethoden volledig negatief zijn.

Het vegetatieve zenuwstelsel (VNS) is het controlecentrum in de hersenen wat organen en orgaansystemen reguleert en controleert. Vitale functies zoals bloedsomloop, ademhaling, de bloeddruk en het immuunsysteem worden door het VNS aangestuurd.

Het VNS heeft twee belangrijke mechanismen om te reguleren. Dit zijn de sympathicus en parasympathicus. De sympathicus is ons gaspedaal en de parasympathicus de rem. Deze systemen moeten in evenwicht zijn wil het lichaam kunnen reguleren.

De staat van beide systemen is meetbaar via de hartfrequentievariabiliteit. Deze wetenschappelijk onderbouwde meting laat reeds in een vroeg stadium zien of het lichaam in staat is om met belastingen zoals stress, infecties enz. om kan gaan.

Indien er een disbalans tussen deze twee systemen bestaat kan dat leiden tot ziekte in de meest brede zin van het woord.

7. Reflotron Plus

De Reflotron plus is een testsysteem voor het bepalen van klinische chemie parameters.

Reflotron Plus

Reflotron Plus

De Reflotron plus is een testsysteem voor het bepalen van klinische chemie parameters. 16 parameters uit volbloed, plasma of serum kunnen snel in ons centrum worden bepaald, waaronder: Alkalische fosfatase, Amylase, Bilirubine, Cholesterol, CK-waarden, Creatine, GGT, GOT, GPT, Glucose, Hemoglobine, Totaal Cholesterol, Kalium, Ureum, Bilirubine en Triglyceriden.

8. Electrocardiogram

Electrocardiogram

Electrocardiogram

Het elektrocardiogram is het registreren van de elektrische activiteit van het hart en is een bekend en veel gebruikt diagnostisch hulpmiddel in de cardiologie. Het verschaft inlichtingen over de hartfrequentie en de oorsprong, het ritme en de voorgeleiding van de elektrische prikkels in de voorkamers en de kamers van het hart. Het inzetten van een elektrocardiogram wordt bepaald door de uitslag van de VNS-Analyse. Indien deze afwijkende parameters laat zien is een snel onderzoek noodzakelijk om te bepalen of doorverwijzing naar de cardioloog noodzakelijk is.

9. Medische Thermografie

Medische Thermografie

Medische Thermografie

Met behulp van medische thermografie worden preventieve (borst) onderzoeken gedaan naar hoe het lichaam functioneert. Door middel van thermografie wordt de fysiologie van het lichaam onderzocht en niet de anatomie.

Healthynez gebruikt medische thermografie naast de borstonderzoeken b.v. bij het vermoeden van chronische ontstekingen in het gebit of KNO-gebied, het traceren van hormonale verstoringen, het in kaart brengen van asymmetrie in de wervelkolom enz. enz.

Medische thermografie is gebaseerd op de meting van de temperatuur aan de oppervlakte van de huid. De ultragevoelige camera meet deze temperatuur millimeter voor millimeter en maakt hier kleurenbeelden van. Daarbij worden alle temperatuurverschillen gemeten tot op 0.05 graden Celsius.

Het lichaam zendt warmte uit tot zo’n 0.6 centimeter onder de huid. Als er iets ongewoons aan de hand is in het lichaam, dan geeft dat specifieke probleem een seintje aan het centraal zenuwstelsel. Die zorgt vervolgens voor een herverdeling van bloed vanuit de huid. Daarmee wordt een plek soms ongewoon koud of warm. Juist die asymmetrie of abnormale temperatuur van dat gebied geeft aan dat er iets ongewoons aan de hand is. We meten dus de temperatuur aan de huid, maar door de relatie van het centraal zenuwstelsel en de huid is het mogelijk iets te zeggen over de problemen die zich dieper in het lichaam af spelen.

De geavanceerde beelden worden vanuit het softwareprogramma beoordeeld door zorg professionals van Physician Inside waaruit een persoonlijk rapport ontstaat.

Het rapport wordt telefonisch of middels een consult met u besproken, tevens kan de medische thermografie een onderdeel vormen van de diagnostische onderzoeken binnen een behandelplan.

Medische thermografie vormt een waardevolle aanvulling in ons centrum, en levert met reeds meer dan 1400 Pubmed studies een belangrijke wetenschappelijke bijdrage.

Voor meer informatie betreffende data en tijden verwijzen wij u naar www.degroenezuster.nl of kunt u bellen naar 0251-769161

© Copyright - HEALTHYNEZ CONSULTANCY B.V. | Webdesign by PageBoss